Ensign Patriarchs Odd Fellows Militant Rank Insignia - [Two Tone] - ROF-1